Παγκόσμια Ημέρα Ακτών 2012

Silver level

Published on 12/13/2012

Learning objectives

  • Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας, στην επικοινωνία.
  • Πρόληψη για τη ρύπανση των θαλάσσιων ακτών.
  • Πώς επηρεάζεται η ζωή της θαλάσσιας χελώνας καρέττα - καρέττα από τη μόλυνση των ακτών.
Created for

Age 7 and below

Subject

Computer Science

Digital/Media Literacy

Environment

Geography

History

Music

Social Studies

Technology/ICT

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Featured tools
Bing™ Maps

Bing™ Translator

Microsoft Offi...
Microsoft OneD...
Microsoft OneNote
Microsoft Powe...

Microsoft Prod...

Microsoft Tag

Microsoft Word

Microsoft® Reader

Partners in Le...

Photosynth
SharedView

SharePoint

Windows 7
Windows 8
Windows Movie ...

Windows MultiP...

Windows Photo ...

Windows® Live ...

Χρήση του Note...

της πλοήγησης ...

της ηλεκτρονικ...

το πρόγραμμα A...

τo PowerPoint ...

το Word 2010

το OneNote 2010

το Publisher 2010

το πρόγραμμα ...

για το μοντάζ ...

Required hardware

PC

Tablet

Electronic white board

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

Περιγραφή διαδικασιών μάθησης:
1 διδακτική περίοδος: Προβληματισμός για τη ρύπανση των θαλάσσιων ακτών και πώς επηρεάζουν στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών.
1 διδακτική περίοδος: Ζωγραφιές με θέμα την ρύπανση των θαλάσσιων ακτών.
2 διδακτικές περίοδοι: Βιντεοσκόπηση του δελτίου ειδήσεων της κάθε ομάδας.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (17)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.