პროექტი ,,შიდსთან ბრძოლა"

Bronze level

Published on 6/4/2013

Learning objectives

  • მოსწავლეს განუვითარდეს კვლევა–ძიებითი უნარ–ჩვევები
  • გამოუმუშავდეს კრიტიკული აზროვნებისა და კომუნიკაციის, კოლაბორაციის უნარი
  • მიეცეს ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაუფლების შესაძლებლობა
Created for

Ages 14 - 18

Subject

Biology

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Featured tools
Microsoft Excel
Microsoft Offi...
Microsoft Powe...

Microsoft Prod...

Skype
Windows 7
Windows Movie ...
Windows Photo ...

შიდსთან ბრძოლა

Required hardware

Tablet

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Other

Learning activity details

მოსწავლეთა გამოწვევის მიზნით მოვიპოვე ქართული მხატვღული ფილმი ,,სტიგმა”, რომელიც ეხება შიდსით დაავადებული მამა–შვილის ცხოვრებას, ფილმი ვაჩვენე მოსწავლეებს პროექტორის გამოყენებით.
ამ ფილმის ჩვენება საკმარისი აღმოჩნდა მოსწავლეებში პროექტის მომზადების სურვილის გასაღვიძებლად. მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი უფრო მეტი ინფორმაცია მოეძიებინათ შიდსის დაავადების შესახებ , რადგან გაიაზრეს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს, თვითონაც შეიძლება აღმოჩენილიყვნენ ამ ფილმის გმირი მამა–შვილის ადგილას. კლასი დავყავი ჯგუფებად. ჯგუფებს დავავალე მოეძიებინათ დამატებითი ინფორმაცია შიდსის შესახებ და მოემზადებინათ მინი–ფილმი, სლაიდი და ბუკლეტები და მივეცი მიმართულება თუ რა სახით მოემზადებინათ. მოსწავლეები მუშაობის დროს ელექტრონული ფოსტით, სკაიპით მიგზავნიდნენ მასალებს, უგზავნიდნენ ერთმანეთს მოძიებულ ინფორმაციას, მათ ბრწყინვალედ შეასრულეს დავალება და პროექტიც შედგა. გაიმართა პრეზენტაცია კლასში, სკოლის დარბაზში, ქალაქის სხვა სკოლის სააქტო დარბაზში. დარიგდა ბუკლეტები დარბაზში, სკოლის გარეთ თემში. ბუკლეტები დავბეჭდეთ სკოლის დახმარებით. ვფიქრობ მოსწავლეების მიერ მომზადებული მასალები ბევრ ადამიანს დაეხმარება თავიდან აიცილოს შიდსით დაავადება. ჩვენ ვაპირებთ ყოველწლიურად განვახორციელოთ მოსწავლეების მიერ შექმნილი შიდსის ფილმის, სლაიდების ჩვენება, ბუკლეტების დარიგება სკოლის დარბაზში მსოფლიო შიდსით დაავადებულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ დღეს
1 დეკემბერს. ვაპირებთ ფილმის ჩვენებაზე მოვიწვიოთ სხვა სკოლის მოსწავლეებიც.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (5)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.