Bài thi GVST 2014: CNTT - Thiết kế trò chơi Từ và câu lớp 3

Bronze level

Published on 6/9/2014

Learning objectives

  • Học sinh đạt được đầy đủ, chắc chắn kiến thức của các bài học Từ và câu trong phân môn Từ và câu lớp 3
  • Vận dụng các kiến thức đã học vào việc đặt câu, viết đoạn cũng như giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày
  • Học sinh hứng thú học tập, yêu thích môn Tiếng Việt
Created for

Ages 8 - 10

Subject

Language arts and literacy

Twenty-first century skills

21st Century Skills

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Featured tools

Microsoft Prod...

Required hardware

PC

Electronic white board

Instructional approach

Personalized learning

Direct instruction

Learning activity details

Trò chơi học tập là trò chơi có nội dung gắn với hoạt động học tập của học sinh. Việc tổ chức cho học sinh chơi vào bất cứ phần nào của bài học đều rất quan trọng, vì chơi trò chơi làm thay đổi hình thức học tập; làm không khí trong lớp học được thoải mái dễ chịu hơn. Học sinh tiếp thu tự giác, tích cực hơn và được củng cố, hệ thống hóa kiến thức.
*Giáo viên phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học để đưa ra các trò chơi phù hợp. Những yêu cầu cụ thể:
- Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục.
- Hình thức đa dạng, phù hợp với trình độ của HS.
- Luật chơi rõ ràng, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện
*Cách tổ chức trò chơi:
Giáo viên cần dự tính thời gian tiến hành.
Giới thiệu trò chơi:
- Nêu tên trò chơi
- Nêu luật chơi
Giáo viên cho học sinh thực hiện trò chơi.
Nhận xét kết quả, thái độ của học sinh.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (63)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.