შემაჯამებელი დავალება წარდგენით

Silver level

Published on 5/15/2013

Learning objectives

  • მოსწავლეებს გამოუმუშავდეს შემაჯამებელი დავალების სხვადასხვა ფორმით მომზადების უნარი
  • ისწავლონ Power Point-ში პრეზენტაციის მომზადების და წარდგენის მეთოდები
  • XIi საუკუნის საქართველოს და გარშემომყოფის სამყაროს რეალობის ასახვა ვეფხისტყაოსანში და Power Point-ის პრეზენტაციის ფორმით წარდგენა
Created for

Ages 11 - 13

Ages 14 - 18

Subject

Language arts and literacy

21st Century Skills

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Student self-assessment

Featured tools
Microsoft OneD...
Microsoft Powe...
Windows 7

Microsoft Offi...

Google search ...

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Other

Learning activity details

აზრობრივად ,შინაარსობრივად და ლოგიკურად გამართული პრეზენტაციის მომზადების წესების და მეთოდების სწავლება.
მოსწავლეთა მიერ Power Point -ის პროგრამით შერჩეულ თემაზე პრეზენტაციების ჩატარება.
მასწავლებლის კონსულტციები შექმნილი საჭიროებებიდან გამომდინარე:
თუ სად , როგორ მოიძიონ საპრეზენტაციო თემატიკისათვის საჭირო მასალები , როგორ გააკეთონ პრეზენტაციის დიზაინი.და სხვა

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (4)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.