პროექტი: "გეომეტრიული ფიგურები ჩვენ გარშემო"

Silver level

Published on 6/8/2013

Learning objectives

  • მოსწავლემ დააკავშიროს გეომეტრიული ფიგურები გარემომცველი სამყაროს ობიექტებთან
  • სამუშაოს დაგეგმვის, ჯგუფში ,წყვილებში მუშაობის უნარის განვითარება
  • მოძიებული მასალების წარმოდგენის - პრეზენტაციის უნარის განვითარება
Created for

Ages 11 - 13

Subject

Mathematics (All)

21st Century Skills

Collaboration

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Learning activity details

V-VI კლასების მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში, ჯგუფებში ან ინდივიდუალურად. ისინი ცდილობენ გარემომცველი სამყაროს ობიექტები დაუკავშირონ გეომეტრიულ ფიგურებს. მოსწავლეები უღებენ ფოტოებს ან ინტერნეტით იძიებენ შერჩეული ობიექტების როგორც ფოტოებს ასევე ინფორმაციას საგნის ანმოვლენის და მის შესაბამის გეომეტრიული ფიგურის შესახებ (პირამიდა, ეიფელის კოშკი, ბერმუდის სამკუთხედი. მოძიებულ ინფორმაციას წარმოადგენენ საპრეზენტაციო პროგრამაში ან ფორმატზე

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (15)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.