წარსულის კვალდაკვალ

Bronze level

Published on 9/16/2013

Learning objectives

  • ბავშვებს ვაჩვენოთ სკოლაში შესწავლილ სხვადასხვა საგნებში ცალკეულად მიღებული ცოდნის აუცილებლობა და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნა
  • სსს მოსწავლის ჩართვა , მისთვის შესაფერისი საქმიანობისა და როლის მოძებნა სასკოლო და არასასკოლო ცხოვრებაში
  • კოლაბორაციის, ფანტაზიის, შემოქმედებითობის, გუნდურობის, თანადგომის, კრეატიულობის უნარების განვითარება
Created for

Ages 8 - 10

Subject

Art / Design

Geography

History

Language arts and literacy

Mathematics (All)

Music

Natural Sciences

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Student self-assessment

Featured tools
Microsoft Powe...
Microsoft Word

Georgian liter...

deklamatsia

Required hardware
Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Independent study

Learning activity details

1.გაგვეკეთებინა საქართველოს განსხვავებული სამგანზომილებიანი , მანათობელი რუკა
2. მოგვეძებნა მასალები,თუნდაც ძველი , მაგრამ მიგვენიჭებინა ახალი სიცოცხლე
2. ჩვენს მიერ ნასწავლი და ბავშვების მიერ მოძიებული ისტორიული მასალებით დაგვეწერა სცენარი
3. გაგვენაწილებინა როლები
4. შეგვეძინა ან დაგვემზადებინა სასცენო ფორმები
5.დაგვედგა სპექტაკლი
6.სპექტაკლი გაგვეფორმებინა ცეკვებით, სიმღერებით და საბრძოლო მომენტებით
8. ფილმების “ ბაშიაჩუკი”, “გიორგი სააკაძე”, “ნატვრის ხე” ნახვა და როლის შესრულების მანერაზე დაკვირვება
7.მოგვეძებნა ადგილი , სადაც სპექტაკლს დავდგამდით
8. დაგვემზადებინა დეკორაციები
9. დაგვემზადებინა მოსაწვევები
10. დაგვემზადებინა სლაიდშოუ სცენარის სიუჟეტთან დაკავშირებით
11.გაგვეკეთებინა საქართველოს ისტორიული წარსულისადმი მიძღვნილი საღამო
12.გადაგვეღო სურათები და ვიდეო.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (2)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.