Bài thi GVST 2014: ActivInspire trong dạy học ở Tiểu học

Bronze level

Published on 6/9/2014

Learning objectives

  • Học sinh đạt được đầy đủ, chắc chắn kiến thức của các phân môn ở Tiểu học thông qua các hoạt động tương tác.
  • Vận dụng các kiến thức đã học thực tế một cách tự nhiên, chắc chắn
  • Học sinh hứng thú học tập tất cả các môn ở Tiểu học
Created for

Age 7 and below

Ages 11 - 13

Ages 8 - 10

Subject

Geography

Health studies and personal safety

History

Language arts and literacy

Mathematics (All)

Natural Sciences

Twenty-first century skills

World Languages

21st Century Skills

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Featured tools

Interactive Cl...

Windows Movie ...
Required hardware

PC

Electronic white board

Instructional approach

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

Hiện nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học đang là vấn đề được giáo viên và nhà trường quan tâm hàng đầu. Trong xu thế đó, trong những năm gần đây, rất nhiều giáo viên đã sử dụng máy tính để tiến hành soạn thảo và thiết kế bài giảng điện tử. Và hầu hết, các chương trình tập huấn đều hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng bằng phần mềm PowerPoint. Tuy vậy, chương trình này thiên về tính trình chiếu hơn là giúp người học tương tác . Bên cạnh đó, các bài giảng soạn trên PowerPoint đều không thể chuẩn hóa theo chuẩn SCORM. Do đó, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều phần mêm hỗ trợ cho việc dạy học. Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi, phần mềm ActivInspire mang lại một hiệu quả đáng mong trong quá trình dạy học nhờ khả năng tương tác tuyệt vời cho người dạy và người học. Phần mềm này hầu như có thể áp dụng cho tất cả các môn ở tiểu học ở những nội dung nhất định. Với sự tương tác cao, các bài học đã được các em học sinh tiếp thu một cách tự nhiên, sinh động, giúp các em hiểu sâu vấn đề. Đồng thời, giờ học cũng trở nên sinh động, vui nhộn.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (26)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.