ეკოლოგია და ეკოლოგიური პრობლემები

Silver level

Published on 5/18/2013

I'm sorry! Neither a picture nor video was included in this learning activity.

Learning objectives

  • კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარება
  • უცხო სოციუმთან ადაპტირება და თანამშრომლობა
  • კვლევა-ძიების უნარის განვითარება
Created for

Ages 14 - 18

Subject

World Languages

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

Tablet

Electronic white board

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

ეკოლოოგიური პრობლემები ,რომელიც აქტუალურია საქართველოში მათი კვლევა-ძიება და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზები.გადაშენებული ცხოველებისა და ფრინველების მოკლე მიმოხილვა.ტყის შენარჩუნება,ბუნების დაცვა და გაფრთხილება ამან განაპირობა რომ შეიქმნა ორგანიზაციებ,რომელთა მიზანია აწარმოონ კამპანიები და მორატორიუმები.კავკასიური წარმომადგენლობა,რომელმაც განახორციელა უამრავი პროექტი.გაერომ 2001წელი გამოაცხადა ბიომრავალფეროვნების წლად.საქართველოში მოსწავლეებიც იყვნენ ჩართულნი,მათ შორის სულორის სარო სკოლის მოსწავლეები

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (7)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.