წიგნი-ცოდნის გასაღები

Bronze level

Published on 5/18/2013

Learning objectives

  • მოსაწავლეებში დამოუკიდებელი მუშაობის, თანამშრომლობის, კომუნიკაციის, ლექსიკური მარაგის გამდიდრების
  • წიგნთან ურთიერთობის ,უნარ-ჩვევის, წიგნისადმი ინტერესის გაღვივება
  • ინოვაციური მეთოდის დანერგვა სასწავლო პროცესში, მოსწავლეთა ჩაბმა შემიქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში
Created for

Age 7 and below

Subject

Art / Design

Technology/ICT

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Independent study

Learning activity details

მოსწავლეები ინტერნეტიდან მოიძიებენ ინფორმაციასა და სურათებს წიგნის შექმნის ისტორიის შესახებ, . უღებენ ფოტოებსა და ვიდეოებს. ისინი გაუზიარებენ ერთმანეთს აზრებს და დაახასიათებენ თითოეულ მათგანს. მოსწავლეები მიდიან ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საბავშვო ლიტერატურის განყოფილებაში. ყველა წევრიანდება ბიბლიოთეკაში და ხდება აქტიური მკითხველი.
პროექტი ხელს შეუწყობს, აზიაროს მოსწავლეები წიგნის შექმნის პროცესს იაკობ გოგებაშვილის ცნობილი ქართული ნაწარმოების ,,კეთილი გულის” საფუძველზე, წიგნისადმი ინტერესის გაღვივებას.
ამოცანის გადაჭრის გზები და საშუალებები, პროექტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები იგეგმება მოსწავლეებთან ერთად

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (14)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.